KineMarie – Nederlands

Respiratoire of ademhalingskinesitherapie ​

Hoe verloopt een respiratoire kinesitherapeutische behandeling of ademhalingskinesitherapie?

De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van ademhalingsproblemen bij baby’s, kinderen en volwassenen.

Ademhalingskinesitherapie of respiratoire kinesitherapie is een specialisatie binnen het domein van de kinesitherapie dat gehanteerd kan worden bij baby’s, kinderen en volwassenen. Hiervoor wordt er in de praktijk steeds met (Assisted) Autogene Drainage (AAD) en indien nodig met hulpmiddelen gewerkt. Onder de term hulpmiddelen worden IPV toestel, PEP-technieken, oscillerende PEP-technieken verstaan die in samenspraak met de patiënt en ouders van de patiënt geselecteerd zullen worden. De kinesitherapeut licht de uitvoering van de verschillende handelingen steeds toe.

Tijdens de behandelingen zal er getracht worden om mogelijke verklevingen van de slijmpjes los te maken , zodoende deze te draineren en de ventilatie van de longen te verbeteren. De gehanteerde technieken hebben een veel diepere werking in vergelijking met de tapotages die vroeger werd toegepast.

Ook licht de kinesitherapeut de ouders in over de correcte manier om een neus te spoelen en een aerosol te gebruiken.