KineMarie – Nederlands

Marie-Laure Sibret

In functie van de klachten die behandeld moeten worden zult u naar een gespecialiseerde kinesitherapeut doorverwezen worden. Zodoende u of uw kind de meest optimale behandeling te kunnen garanderen.
Tijdens de behandeling zal er steeds gestreefd worden naar een professionele en een kindvriendelijke aanpak.
Om de kwaliteit van de behandelingen te garanderen, volgen alle therapeuten jaarlijks verschillende bijscholingen binnen het domein van de respiratoire kinesitherapie.

Marie-Laure Sibret is in 2016 afgestudeerd als Master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit te Brussel (VUB), met een interuniversitaire specialisatie ‘Inwendige aandoeningen’.

Tijdens haar studies vertoonde Marie-Laure een bijzondere interesse in de ademhalingskinesitherapie. Dit resulteerde in het volgen van verschillende bijscholingen (oa. bij Jean Chevaillier, de grondlegger van Autogene Drainage), stages in het binnen- en buitenland en een masterproef in het domein van de respiratoire kinesitherapie. Na haar studies werd Marie-Laure erkend door de Vlaamse overheid als specialist in het domein van de respiratoire kinesitherapeute, door het bezitten van de titel ‘bijzondere beroepsbekwaamdheid in het domein van de respiratoire kinesitherapie’. Als beginnende kinesitherapeut heeft zij ervaring opgedaan in het UZ Brussel, Respiratoir Centrum te Jette, alsook in de MS Kliniek en in het UZ Haukeland. In 2017 startte Marie-Laure de praktijk KineMarie op waar patiënten en ouders van patiënten met respiratoire problemen terecht kunnen. Ook is Marie-Laure betrokken geweest bij onderzoek in het domein van de respiratoire kinesitherapie en heeft ze gedurende zes jaar les gegeven op universitair niveau. 

Tijdens haar behandelingen zal Marie-Laure steeds zorgen voor een kindvriendelijke aanpak, zodat patiënten en hun ouders zich goed voelen tijdens de behandeling. Bovendien zal er steeds extra uitleg aangeboden worden, zodat de behandeling thuis zo optimaal mogelijk verdergezet kan worden. Dit geldt uiteraard ook voor volwassen patiënten.

RIZIV-nr: 5/53257/31/527
KBO-nr: 0663795744
Verzekering: Axa
Gedeconventioneerd